01
HOME
02
WEBDESIGN
03
PORTFOLIO
HOME

Ponúkame Vám kvalitný webdesign

V dnešnej dobe je ťažké nájsť dobrý webdesign. Tvorba www stránok sa v poslednej dobe stala veľmi populárnou. Veľmi veľa ľudí si myslí, že tvorba internetových stránok je jednoduchá a že tvoriť úspešný webdesign je ľahké. Takto vzniká na internete veľmi veľa internetových stránok, ktoré sú masovo vyrábané podľa šablón. My takéto stránky nerobíme. Je to zbytočná strata peňazí a času.

U nás je tvorba internetových stránok iná!

Tvoríme profesionálny webdesign. Moderná a kreatívna tvorba internetových stránok, ktorú Vám ponúkame, pomôže odlíšiť Vašu firmu od konkurencie a pomôže Vám získať nových zákazníkov. Tvorba www stránok by tiež mala sprostredkovať klientovi nielen webdesign, ale komplexnú internetovú prezentáciu, ktorou sa odlíši od konkurencie. My pristupujeme ku každému klientovi osobitne, rešpektujeme jeho nároky a snažíme sa vyhovieť každej požiadavke.

Čo Vám ponúka naša tvorba www stránok?

V prvom rade Vám ponúkame kvalitný, originálny a moderný webdesign, ktorý osloví každého návštevníka Vašej stránky. Naša tvorba internetových stránok spĺňa medzinárodné webové štandardy konzorcia W3C. Nami vytvorené stránky sú preto prístupné pre každý internetový prehliadač a tým aj pre každého užívateľa internetu. Ďalšou výhodou, ktorú vám ponúka naša tvorba www stránok je optimalizácia Vašej stránky pre internetové prehliadače. To znamená, že sa Vaša stránka zobrazí na predných miestach v internetových vyhľadávačoch. Je to veľmi dôležité, lebo väčšina potenciálnych zákazníkov prezerá pri vyhľadávaní len niekoľko prvých stránok. Ak sa tam neobjaví odkaz na Vašu internetovú stránku ani kvalitný webdesign Vám nepomôže. Webdesign zaujme Vášho zákazníka, až sa dostane na Vašu webstránku. My vám ponúkame obidve služby naraz, navrhneme Vám kvalitný webdesign aj optimalizáciu pre vyhľadávače.

Tvorba kvalitne
tel.: +421 905 385715
e-mail: info@tvorba.kvalitne.cz
© Tvorba kvalitne 2003-2004
Webstránky spĺňajú štandardy

HTML 4.01 | CSS 2